photo 2362
DSC07959swkl.jpg Innenstadt Bytom mit Hauptbahnhof und ZecheThumbnailsKWK Rozbark, BytomInnenstadt Bytom mit Hauptbahnhof und ZecheThumbnailsKWK Rozbark, BytomInnenstadt Bytom mit Hauptbahnhof und ZecheThumbnailsKWK Rozbark, BytomInnenstadt Bytom mit Hauptbahnhof und ZecheThumbnailsKWK Rozbark, Bytom