photo 1611
Bytom Bobrek sw.jpg Kraftwerk SzombierkiThumbnailsBytom BobrekKraftwerk SzombierkiThumbnailsBytom BobrekKraftwerk SzombierkiThumbnailsBytom BobrekKraftwerk SzombierkiThumbnailsBytom Bobrek